اشعار

کتاب بن بست

کتاب بن بست، اثری دیگر از دکتر جواد رضازاده

برگشت روزگار

حال و هوای این روزام

فرق داره با همیشه

یه دنیا حرف پشت نگام

با کسی باز نمیشه

یه کوه…

گمشده‌ی عمر

تنها شدم

تنهاتر از همیشه

فرصتی شاید ندهد تو را دگر دست

ای دوست…

طاق زرین

سخت بود دیدار تو در اختفا

اشتیاق دیدنت ای قرص ماه

بی قرار بی قرارم کرده بود

دور گشتم از خودم با یک نگاه

مضطرب…

هیچ و هیچ

مرا بدادی اشک

و من نگفتمت هیچ

بدادیم بر باد

و من نگفتمت هیچ

صد وای به…

بغض در گلو

بغض دارم در گلویم

دردهایم را با که گویم

خدایا! خدایا!

مگه تو نگفته بودی

که میشنوی…

صدای مادر

صبح است

و من از پشت قاب پنجره

از پشت دیوارهای بلند

طلوع را شکار میکنم

صدای…

بن بست، بمب است...

کتاب بن بست اثری از دکتر جواد رضازاده منتشر شده در سال ۱۳۹۹

بن بست

کتاب تاریکی اثری دیگر از دکتر جواد رضازاده که به زودی منتشر می‌شود.

تاریکی

دکتر جواد رضازاده

کتابهای در دست چاپ:

  • کتاب زبانشناسی
  • کتاب تحلیل گفتمان
  • مجموعه شعر روشنایی